Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie