Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Artystyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku taniec - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Artystyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wzornictwo - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Artystyczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wzornictwo - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Artystyczny