Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej