Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu