Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania