Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu