Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny