Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Politologii i Socjologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Politologii i Socjologii