Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Zamiejscowy Nauk Społecznych w Tarnowskich Górach
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Zamiejscowy Nauk Społecznych w Tarnowskich Górach