Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji