Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki