Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia