Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny