Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Wydział Nauk Technicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Wydział Nauk Technicznych