Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie