Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wydział Inżynieryjny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wydział Inżynieryjny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku leśnictwo - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wydział Inżynieryjny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku leśnictwo - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wydział Inżynieryjny