Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie; Wydział Zarządzania