Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu