Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Informatyki i Zarządzania