Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi; Wydział Chemii Stosowanej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi; Wydział Chemii Stosowanej