Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim