Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie biotechnologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kynologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zootechnika - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zootechnika - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt