Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wzornictwo - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wzornictwo - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury