Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny