Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku teleinformatyka - k. unikatowy - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku teleinformatyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny