Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria cyfryzacji - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Informatyki