Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budowa jachtów - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku oceanotechnika - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku oceanotechnika - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku transport - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu