Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowym (EE.11.) od 1 września 2017r.
 • Asystent Fryzjera (932919) od 1 września 2017r.
 • Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej (343902)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (341201)
 • Asystentka stomatologiczna (325101)
 • Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (Z.15.)
 • Betoniarz - Zbrojarz (711402) od 1 września 2017r.
 • Betoniarz-zbrojarz (711402)
 • Blacharz (721301)
 • Blacharz izolacji przemysłowych (721303)
 • Blacharz samochodowy (721306)
 • Budowa fortepianów i pianin (S.6.)
 • Cieśla (711501)
 • Cukiernik (751201)
 • Dekarz (712101)
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych (MG.23.) od 1 września 2017r.
 • Diagnozowanie i naprawa motocykli (M.45.)
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18.)
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.) od 1 września 2017r.
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.)
 • Drukarz (732201)
 • Drukowanie cyfrowe (A.55.)
 • Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (AU.55.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (E.22.)
 • Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (E.23.)
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych (B.1.)
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych do robót ziemnych i drogowych (BD.01.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (EE.26.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja otworowa złóż (M.9.)
 • Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (MG.03) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (A.69.)
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (M.46.)
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (MG.42.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.)
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (EE.22.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22.)
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18.)
 • Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (M.10.)
 • Eksploatacja złóż podziemnych (M.11.)
 • Elektromechanik (741201)
 • Elektromechanik (741201) od 1 września 2017r.
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203)
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) od 1 września 2017r.
 • Elektronik (742117) od 1 września 2017r.
 • Elektryk (741103)
 • Elektryk (741103) od 1 września 2017r.
 • Florysta (343203)
 • Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych (A.3.)
 • Fotograf (343101)
 • Fotograf (343101) od 1 września 2017r.
 • Fototechnik (343104)
 • Fryzjer (514101)
 • Garbarz skór (753501)
 • Górnik eksploatacji otworowej (811301)
 • Górnik eksploatacji podziemnej (811101)
 • Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż (811102)
 • Higienistka stomatologiczna (325102)
 • Introligator (732301)
 • Jeździec (516408)
 • Jeździectwo i trening koni (R.27.)
 • Kaletnik (753702)
 • Kamieniarz (711301)
 • Kelner (513101)
 • Kierowca mechanik (832201)
 • Kominiarz (713303)
 • Koszykarz-plecionkarz (731702)
 • Kowal (722101)
 • Krawiec (753105)
 • Kucharz (512001)
 • Kuśnierz (753106)
 • Lakiernik (713201)
 • Magazynier - Logistyk (432106) od 1 września 2017r.
 • Mechanik motocyklowy (723107) od 1 września 2017r.
 • Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103) od 1 września 2017r.
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (731102)
 • Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (834201)
 • Mechanik motocyklowy (723107)
 • Mechanik pojazdów samochodowych (723103)
 • Mechanik pojazdów samochodowych (723103) od 1 września 2017r.
 • Mechanik precyzyjny (731103)
 • Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej (817212)
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310)
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103)
 • Mechatronik (742118) od 1 września 2017r.
 • Modelarz odlewniczy (721104) od 1 września 2017r.
 • Modelarz odlewniczy (721104)
 • Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej (E.34.)
 • Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej (EE.19.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)
 • Montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.)
 • Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (E.25.)
 • Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (E.26.)
 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych (EE.20.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych (E.35.)
 • Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medyczne (EE.29.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (E.27)
 • Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (E.21.)
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)
 • Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych (E.28.)
 • Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (M.14.)
 • Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (M.15.)
 • Montaż i naprawa oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu (M.27.)
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.04.)
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (M.47)
 • Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń (MG.02.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (M.16.)
 • Montaż i remont kadłuba okrętu (M.23.)
 • Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej (E.32.)
 • Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych (E.1.)
 • Montaż konstrukcji budowlanych (B.20.)
 • Montaż konstrukcji budowlanych (BD.16.) od 1 września 2017r.
 • Montaż nagrań dźwiękowych (S.4.)
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (EE.03.) od 1 września 2017r.
 • Montaż systemów rurociągowych (M.29.)
 • Montaż systemów suchej zabudowy (B.5.)
 • Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych (EE.01.) od 1 września 2017r.
 • Montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.5.)
 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21.)
 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3.)
 • Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (E.30.)
 • Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (E.31.)
 • Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych (E.2.)
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05.) od 1 września 2017r.
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.02.) od 1 września 2017r.
 • Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych (E.10.)
 • Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (EE.10.) od 1 września 2017r.
 • Monter nawierzchni kolejowej (711603) od 1 września 2017r.
 • Monter budownictwa wodnego (711701)
 • Monter izolacji budowlanych (712401)
 • Monter izolacji budowlanych (712401) od 1 września 2017r.
 • Monter izolacji przemysłowych (712403)
 • Monter kadłubów jednostek pływających (721406) od 1 września 2017r.
 • Monter kadłubów okrętowych (721402)
 • Monter konstrukcji budowlanych (711102) od 1 września 2017r.
 • Monter konstrukcji budowlanych (711102)
 • Monter mechatronik (742114)
 • Monter nawierzchni kolejowej (711603)
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618) od 1 września 2017r.
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202) od 1 września 2017r.
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202)
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616)
 • Monter systemów rurociągowych (712613)
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905) od. 1 września 2017r.
 • Monter-elektronik (742102)
 • Murarz - tynkarz (711204) od 1 września 2017r.
 • Murarz-tynkarz (711204)
 • Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych (AU.44.) od 1 września 2017r.
 • Naprawa fortepianów i pianin (S.7.)
 • Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (M.24.)
 • Naprawa zegarów i zegarków (M.13.)
 • Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych (T.18.)
 • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35)
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12.)
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
 • Obsługa klientów i kontrahentów (A.29.)
 • Obsługa magazynów (AU.22) od od 1 września 2017r.
 • Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (M.3.)
 • Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (AU.06.) od 1 września 2017r.
 • Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (A.6.)
 • Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych (R.1.)
 • Obsługa operacyjna portu lotniczego (A.72.)
 • Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (EE.07.) od 1 września 2017r.
 • Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (E.11.)
 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach (A.33.)
 • Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych (A.38.)
 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (M.2.)
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12.) od 1 września 2017r.
 • Obuwnik (753602)
 • Ocena stanu środowiska (R.7.)
 • Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (R.13.)
 • Ochrona osób i mienia (Z.3.)
 • Ogrodnik (611303)
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (812107) od 1 września 2017r.
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (812107)
 • Operator maszyn i urządzeń hutniczych (812121) od 1 września 2017r.
 • Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej (812105)
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (814209)
 • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (834209) od 1 września 2017r.
 • Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych (812106)
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003)
 • Operator maszyn leśnych (834105)
 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym (815204)
 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym (815204) od 1 września 2017r.
 • Operator obrabiarek skrawających (722307)
 • Operator urządzeń przemysłu ceramicznego (818115)
 • Operator urządzeń przemysłu ceramicznego (818115) od 1 września 2017r.
 • Operator urządzeń przemysłu chemicznego (813134)
 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego (818116)
 • Opiekun medyczny (532102)
 • Opiekun osoby starszej (341202)
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)
 • Opiekunka dziecięca (325905)
 • Opiekunka środowiskowa (341204)
 • Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (A.42.)
 • Opracowywanie materiałów archiwalnych (A.64.)
 • Optyk-mechanik (731104)
 • Organizacja budowy i remontu jednostek pływających (MG.33.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych (M.33.)
 • Organizacja chowu i hodowli koni (R.19.)
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BD.30.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym (A.56.)
 • Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym (AU.51.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33.)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32.)
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30.)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych (A.41.)
 • Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (M.37)
 • Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (MG.37) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16.)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (R.17.)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (T.17.)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (T.16.)
 • Organizacja i nadzorowanie transportu (A.28.)
 • Organizacja i prowadzenie archiwum (A.63.)
 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż (M.40.)
 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (M.41.)
 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych (M.39.)
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27.)
 • Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (M.34.)
 • Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (M.32.)
 • Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (A.34.)
 • Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych (MG.38.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali (M.38.)
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (A.50.)
 • Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia (A.52.)
 • Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych (A.51.)
 • Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych (A.46)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MG.43.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór (A.53.)
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6.)
 • Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych (R.24.)
 • Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska (R.23.)
 • Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (A.44.)
 • Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (MG.32.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja prac rybackich w akwakulturze (R.15.)
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22.)
 • Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych (E.29.)
 • Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie (M.43.)
 • Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (A.49.)
 • Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (A.74.)
 • Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła (A.47.)
 • Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (A.43.)
 • Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych (M.36)
 • Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (A.70.)
 • Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (B.23.)
 • Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (B.27.)
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów iżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania (BD.24.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów (BD.25.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32.)
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (B.28.)
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych (B.29.)
 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BD.22.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych (B.24.)
 • Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (B.31.)
 • Organizacja transportu (AU.32) od 1 września 2017r.
 • Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (AU.31.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja usług gastronomicznych (T.10.)
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15.)
 • Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (BD.21.) od 1 września 2017r.
 • Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (BD.23.) od 1 września 2017r.
 • Ortoptystka (325906)
 • Pełnienie wachty morskiej i portowej (A.39.)
 • Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim (R.12.)
 • Piekarz (751204)
 • Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (A.40.)
 • Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (R.18.)
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35.)
 • Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (A.37.)
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13.)
 • Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (A.45.)
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11.)
 • Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8.)
 • Pracownik pomocniczy krawca (932915) od 1 września 2017r.
 • Pracownik pomocniczy mechanika (932916) od 1 września 2017r.
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205)
 • Pracownik pomocniczy ślusarza (932917) od 1 września 2017r.
 • Pracownik pomocniczy stolarza (932918) od 1 września 2017r.
 • Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych (A.57.)
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5.)
 • Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4.)
 • Produkcja wyrobów piekarskich (T.3.)
 • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (T.2.)
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09.) od 1 września 2017r.
 • Projektowanie fryzur (A.23.)
 • Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (AU.45.) od 1 września 2017r.
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19.)
 • Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych (AU.03) od 1 września 2017r.
 • Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (A.71.)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
 • Projektowanie wyrobów odzieżowych (A.48.)
 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21.)
 • Protetyk słuchu (321401)
 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (RL.10.) od 1 września 2017r.
 • Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9.)
 • Prowadzenie działalności handlowej (A.22.)
 • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (A.21.)
 • Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia(Z.14.)
 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)
 • Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej (A.73.)
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14.)
 • Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (B.26.)
 • Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych (M.35.)
 • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (R.4.)
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
 • Prowadzenie rachunkowości (A.36.)
 • Prowadzenie sprzedaży (A.18.)
 • Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej (E.33.)
 • Przetwórca ryb (751103)
 • Przetwórstwo wytworów papierniczych (A.58.)
 • Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej (S.9.)
 • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (A.54.)
 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (AU.54.) od 1 września 2017r.
 • Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (A.59)
 • Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych (A.2.)
 • Pszczelarz (612302)
 • Ratownik medyczny (325601)
 • Realizacja nagrań (S.2.)
 • Realizacja nagrań studyjnych (S.5.)
 • Realizacja nagłośnień (S.3.)
 • Realizacja procesów drukowania z form drukowych (A.15.)
 • Realizacja procesów introligatorskich (A.14.)
 • Realizacja projektów multimedialnych (AU.28.) od 1 września 2017r.
 • Rejestracja i obróbka obrazu (A.20.)
 • Rejestracja, obróbka obrazu i publikacja obrazu (AU.23.) od 1 września 2017r.
 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (731808)
 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (731808) od 1 września 2017r.
 • Rolnik (613003)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)
 • Rybak śródlądowy (622201)
 • Ślusarz (722204)
 • Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (Z.19.)
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30.)
 • Sporządzanie potraw i napojów (T.6.)
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z chemii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z filozofii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z fizyki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii muzyki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z informatyki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka angielskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka francuskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości etnicznej - języka łemkowskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka białoruskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka litewskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka ukraińskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka regionalnego - języka kaszubskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka włoskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie
 • Sprzedawca (522301)
 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26.)
 • Stolarz (752205)
 • Stroiciel fortepianów i pianin (311933)
 • Strojenie fortepianów i pianin (S.8.)
 • Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.)
 • Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (Z.10.)
 • Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu (Z.18.)
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6.)
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7.)
 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5.)
 • Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z.11.)
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)
 • Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (A.66.)
 • Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1.)
 • Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z.9.)
 • Świadectwo dojrzałości
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Szkutnik (711504)
 • Tapicer (753402)
 • Technik administracji (334306)
 • Technik agrobiznesu (331402)
 • Technik analityk (311103)
 • Technik architektury krajobrazu (314202)
 • Technik archiwista (441403)
 • Technik automatyk (311909)
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)
 • Technik awionik (315316)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509)
 • Technik budownictwa (311204)
 • Technik budownictwa (311204) od 1 września 2017r.
 • Technik budownictwa okrętowego (311910)
 • Technik budownictwa wodnego (311205)
 • Technik budowy dróg (311216) od 1 września 2017r.
 • Technik budowy fortepianów i pianin (311934)
 • Technik budowy jednostek pływających (311942) od 1 września 2017r.
 • Technik ceramik (311944) od 1 września 2017r.
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)
 • Technik cyfrowych procesów graficznych (311911)
 • Technik dentystyczny (321402)
 • Technik dróg i mostów kolejowych (311207)
 • Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217) od 1 września 2017r.
 • Technik drogownictwa (311206)
 • Technik ekonomista (331403)
 • Technik eksploatacji portów i terminali (333106)
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)
 • Technik elektronik (311408)
 • Technik elektronik (311408) od 1 września 2017r.
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej (311411) od 1 września 2017r.
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej (311411)
 • Technik elektroradiolog (321103)
 • Technik elektryk (311303)
 • Technik elektryk (311303) od 1 września 2017r.
 • Technik energetyk (311307)
 • Technik farmaceutyczny (321301)
 • Technik fotografii i multimediów (343105) od 1 września 2017r.
 • Technik garbarz (311912)
 • Technik gazownictwa (311913)
 • Technik geodeta (311104)
 • Technik geodeta (311104) od 1 września 2017r.
 • Technik geolog (311106)
 • Technik górnictwa odkrywkowego (311701)
 • Technik górnictwa otworowego (311702)
 • Technik górnictwa podziemnego (311703)
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943) od 1 września 2017r.
 • Technik handlowiec (522305)
 • Technik hodowca koni (314203)
 • Technik hotelarstwa (422402)
 • Technik hutnik (311704) od 1 września 2017r.
 • Technik hutnik (311704)
 • Technik informatyk (351203) od 1 września 2017r.
 • Technik informatyk (351203)
 • Technik inżynierii sanitarnej (311218) od 1 września 2017r.
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208)
 • Technik księgarstwa (522306)
 • Technik leśnik (314301)
 • Technik logistyk (333107)
 • Technik logistyk (333107) od 1 września 2017r.
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych (315406)
 • Technik masażysta (325402)
 • Technik mechanik (311504)
 • Technik mechanik lotniczy (315317)
 • Technik mechanik okrętowy (315105) od 1 września 2017r.
 • Technik mechanik okrętowy (315105)
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) od 1 września 2017r.
 • Technik mechanizacji rolnictwa (311512)
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)
 • Technik mechatronik (311410)
 • Technik mechatronik (311410) od 1 września 2017r.
 • Technik nawigator morski (315214)
 • Technik obsługi turystycznej (422103)
 • Technik obuwnik (311916)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)
 • Technik ochrony środowiska (325511)
 • Technik odlewnik (311705) od 1 września 2017r.
 • Technik odlewnik (311705)
 • Technik ogrodnik (314205)
 • Technik optyk (325302)
 • Technik organizacji reklamy (333906)
 • Technik ortopeda (321403)
 • Technik papiernictwa (311601)
 • Technik pojazdów samochodowych (311513)
 • Technik pojazdów samochodowych (311513) od 1 września 2017r.
 • Technik pożarnictwa (311919)
 • Technik prac biurowych (411004)
 • Technik procesów drukowania (311935)
 • Technik procesów introligatorskich (311936)
 • Technik przemysłu mody (311941)
 • Technik przeróbki kopalin stałych (311706)
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)
 • Technik pszczelarz (314206)
 • Technik rachunkowości (431103)
 • Technik realizacji dźwięku (352120)
 • Technik realizacji nagrań i nagłośnień (352122)
 • Technik renowacji elementów architektury (311210)
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219) od 1 września 2017r.
 • Technik rolnik (314207)
 • Technik rybactwa śródlądowego (314208)
 • Technik rybołówstwa morskiego (315215)
 • Technik spedytor (333108)
 • Technik spedytor (333108) od 1 września 2017r.
 • Technik sterylizacji medycznej (321104)
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412) od 1 września 2017r.
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)
 • Technik technologii ceramicznej (311921)
 • Technik technologii chemicznej (311603)
 • Technik technologii drewna (311922)
 • Technik technologii odzieży (311924)
 • Technik technologii szkła (311925)
 • Technik technologii wyrobów skórzanych (311926)
 • Technik technologii żywności (314403)
 • Technik teleinformatyk (351103)
 • Technik teleinformatyk (351103) od 1 września 2017r.
 • Technik telekomunikacji (352203)
 • Technik telekomunikacji (352203) od 1 września 2017r.
 • Technik transportu drogowego (311927)
 • Technik transportu kolejowego (311928)
 • Technik turystyki wiejskiej (515203)
 • Technik tyfloinformatyk (351204) od 1 września 2017r.
 • Technik tyfloinformatyk (351204)
 • Technik urządzeń dźwigowych (311940)
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)
 • Technik urządzeń sanitarnych (311209)
 • Technik usług fryzjerskich (514105)
 • Technik usług kosmetycznych (514207)
 • Technik usług pocztowych i finansowych (421108)
 • Technik weterynarii (324002)
 • Technik weterynarii (324002) od 1 września 2017r.
 • Technik wiertnik (311707)
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (311931)
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (311931) od 1 września 2017r.
 • Technik włókiennik (311932)
 • Technik włókiennik (311932) od 1 września 2017r.
 • Technik żeglugi śródlądowej (315216)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)
 • Terapeuta zajęciowy (325907)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)
 • Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.)
 • Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (EE.06.) od 1 września 2017r.
 • Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej (E.9.)
 • Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.)
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali (M.7.)
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali (M.5.)
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów (M.4.)
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych (MG.07.) od 1 września 2017r.
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych (MG.06.) od 1 września 2017r.
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych (M.6.)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.)
 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (M.1.)
 • Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.4.)
 • Użytkowanie zasobów leśnych (R.14.)
 • Wędliniarz (751107)
 • Wiertacz (811305)
 • Wykańczanie wyrobów włókienniczych (A.5.)
 • Wykonywanie badań analitycznych (A.60.)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie u sług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego (RL.11.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11.)
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.)
 • Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.20.)
 • Wykonywanie działań ratowniczych (Z.22.)
 • Wykonywanie elementów kadłuba okrętu (M.22.)
 • Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (Z.2.)
 • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych (BD.29.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (MG.22.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi (MG.01.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.)
 • Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy (M.25.)
 • Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego (MG.26.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych (M.26.)
 • Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (M.30.)
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (M.21.)
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (Z.17.)
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich (S.1.)
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25.)
 • Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (B.25.)
 • Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej (B.14.)
 • Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza (BD.10) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)
 • Wykonywanie izolacji budowlanych (B.11.)
 • Wykonywanie izolacji budowlanych (BD.07.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie izolacji przemysłowych (B.10.)
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)
 • Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie (Z.12.)
 • Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych (M.31.)
 • Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (E.17.)
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34)
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BD.31) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie prac biurowych (A.24.)
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36)
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BD.32) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie prac geologicznych (R.25.)
 • Wykonywanie prac lakierniczych (M.28.)
 • Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (T.1.)
 • Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze (R.2.)
 • Wykonywanie prac wiertniczych (M.8.)
 • Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich (AU.01.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych (B.3.)
 • Wykonywanie robót ciesielskich (B.15.)
 • Wykonywanie robót dekarskich (B.12.)
 • Wykonywanie robót drogowych (B.2.)
 • Wykonywanie robót kamieniarskich (B.17.)
 • Wykonywanie robót kominiarskich (B.4.)
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6.)
 • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BD.04) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18.)
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BD.14.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7.)
 • Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (B.13.)
 • Wykonywanie robót szkutniczych (M.48.)
 • Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (B.16.)
 • Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (BD.12.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie robót zduńskich (B.19.)
 • Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.8.)
 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BD.05.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9.)
 • Wykonywanie usług kelnerskich (T.9.)
 • Wykonywanie usług krawieckich (A.12.)
 • Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich (A.17.)
 • Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (A.10.)
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19.)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)
 • Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (A.67.)
 • Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych (A.7.)
 • Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich (A.11.)
 • Wyprawianie skór (A.9.)
 • Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych (AU.07.) od 1 września 2017r.
 • Wytwarzanie obuwia (A.8.)
 • Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich (AU.02.) od 1 września 2017r.
 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13.)
 • Wytwarzanie wyrobów włókienniczych (A.4.)
 • Wytwarzanie wyrobów ze szkła (A.1.)
 • Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (A.16.)
 • Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (AU.18.) od 1 września 2017r.
 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (R.5.)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)
 • Zarządzanie działaniami ratowniczymi (Z.23.)
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31.)
 • Zdun (711203)
 • Zegarmistrz (731106)
 • Złotnik-jubiler (731305)

#
DataUżytkownik
Brak wyników.