Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne - Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ekologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ekologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Instytut Nauk o Środowisku
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ekologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ekologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ekologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie biotechnologia - Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie biotechnologia - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Białostocka; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Łódzka; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwo - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwo - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
 • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Narodowy Instytut Leków
 • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie astronomia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie astronomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie astronomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki; Instytut - Obserwatorium Astronomiczne
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie astronomia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki; Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Opolski; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Matematyczno-Fizyczny
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii; Instytut Fizyki Teoretycznej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Teologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny; Instytut Historii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet w Białymstoku; Instytut Historii i Nauk Politycznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Warszawie; Instytut Anglistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Anglistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii; Instytut Anglistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Orientalistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Angielskiej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Germańskiej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Kulturoznawstwa
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Polskiej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Anglistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Instytut Filologii Polskiej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii; Instytut Anglistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Orientalistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Germańskiej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o rodzinie - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o rodzinie - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwo - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Leśny
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie informatyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie informatyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie informatyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Matematyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Matematyki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Opolski; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Matematyczno-Fizyczny
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki; Instytut Matematyczny
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski w Katowicach
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Centrum Biostruktury
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Instytut Matki i Dziecka
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski w Katowicach
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Centrum Biostruktury
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Wydział Turystyki i Rekreacji
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (Filia)
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Nauk o Sporcie
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geofizyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geofizyka - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geografia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska; Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geologia - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska; Instytut Nauk Geologicznych
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie oceanologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii; Instytut Oceanografii
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie oceanologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie oceanologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie nauki o administracji - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie nauki o administracji - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Prawa
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Opolski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Prawa Cywilnego
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Prawa Karnego
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Prawa Międzynarodowego
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo kanoniczne - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa Kanonicznego
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie biotechnologia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie biotechnologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwo - Instytut Ogrodnictwa
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwo - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwo - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwo - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwo - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwo - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie technologia żywności i żywienia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk o Żywności
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie technologia żywności i żywienia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie zootechnika - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie zootechnika - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Cybernetyki
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o obronności - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o obronności - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Nauk Politycznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Politologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny; Instytut Politologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Politologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie; Instytut Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Collegium Civitas w Warszawie
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Poznańska; Wydział Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Śląska; Wydział Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie automatyka i robotyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Instytut Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Koszalińska; Wydział Technologii i Edukacji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Lubelska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Śląska; Wydział Transportu
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Warszawska; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; Wydział Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Instytut Techniki Budowlanej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Lubelska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Opolska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Warszawska; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Śląska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Instytut Optoelektroniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Instytut Energetyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Częstochowska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Lubelska; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Śląska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Transportu i Elektrotechniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie energetyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie energetyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Infrastruktury i Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie energetyka - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie energetyka - Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie energetyka - Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie energetyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie geodezja i kartografia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie geodezja i kartografia - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie geodezja i kartografia - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie geodezja i kartografia - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie geodezja i kartografia - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie górnictwo i geologia inżynierska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie górnictwo i geologia inżynierska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie górnictwo i geologia inżynierska - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie górnictwo i geologia inżynierska - Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie górnictwo i geologia inżynierska - Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Białostocka; Wydział Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Warszawska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Cybernetyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria chemiczna - Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria chemiczna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria chemiczna - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria chemiczna - Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria chemiczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Metali Nieżelaznych
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Lubelska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Opolska; Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Częstochowska; Wydział Infrastruktury i Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Lubelska; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Wrocławska; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Lubelska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wydział Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie metalurgia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Metali Nieżelaznych
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie metalurgia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie metalurgia - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie metalurgia - Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie telekomunikacja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie telekomunikacja - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie telekomunikacja - Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie telekomunikacja - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie telekomunikacja - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie transport - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Nawigacyjny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie transport - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie transport - Politechnika Śląska; Wydział Transportu
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie włókiennictwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
 • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Teologiczny
 • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Teologiczny
 • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny
 • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny
 • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
 • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Teologiczny
 • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Teologiczny
 • Dyplom doktora sztuk filmowych w zakresie sztuk filmowych - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
 • Dyplom doktora sztuk filmowych w zakresie sztuk filmowych - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
 • Dyplom doktora sztuk filmowych w zakresie sztuk filmowych - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Edukacji Muzycznej
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentura - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Instrumentalny
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Instrumentalny
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Instrumentalny
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Instrumentalny
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Wokalno-Instrumentalny
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Instrumentalny
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie instrumentalistyka - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie reżyseria dźwięku - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Reżyserii Dźwięku
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Wokalny
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Dyplom doktora sztuk muzycznych w zakresie wokalistyka - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Ceramiki i Szkła
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Malarstwa i Rzeźby
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Grafiki
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Rzeźby
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Sztuk Wizualnych
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Grafiki
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Grafiki
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Malarstwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Malarstwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Wydział Artystyczny
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Wydział Projektowy
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Grafiki
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Malarstwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Rzeźby
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Sztuki Mediów
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Malarstwa i Rysunku
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Artystyczny
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Sztuki
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Ceramiki i Szkła
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Malarstwa i Rzeźby
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Form Przemysłowych
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Grafiki
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Malarstwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Architektury Wnętrz
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Wzornictwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
 • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski
 • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej
 • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Aktorski
 • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Aktorski - Filia we Wrocławiu
 • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Aktorski w Krakowie
 • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Lalkarski -Filia we Wrocławiu
 • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Matematyki Stosowanej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Metali Nieżelaznych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Historyczny
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Nauk Politycznych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
 • Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Akademia Morska w Gdyni; Wydział Mechaniczny
 • Akademia Morska w Gdyni; Wydział Nawigacyjny
 • Akademia Morska w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
 • Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Mechaniczny
 • Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Instrumentalny
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Instrumentalny
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Instrumentalny
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Instrumentalny
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Wokalny
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Wokalno-Instrumentalny
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Instrumentalny
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
 • Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Ceramiki i Szkła
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Malarstwa i Rzeźby
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Form Przemysłowych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Grafiki
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Rzeźby
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Sztuk Wizualnych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Grafiki
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Malarstwa
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Wydział Artystyczny
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Wydział Projektowy
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Architektury Wnętrz
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Grafiki
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Malarstwa
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Rzeźby
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Sztuki Mediów
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Wzornictwa
 • Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Wydział Turystyki i Rekreacji
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Wydział Wychowania Fizycznego
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (Filia)
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Nauk o Sporcie
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Wychowania Fizycznego
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Teologiczny
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
 • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Energetyki
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Lotnictwa
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Ogrodnictwa
 • Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Teologii
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Narodowy Instytut Leków
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Aktorski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Aktorski - Filia we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Aktorski w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Lalkarski -Filia we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie; Instytut Nauk Społecznych
 • Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
 • Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
 • Politechnika Białostocka; Wydział Informatyki
 • Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Białostocka; Wydział Zarządzania
 • Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa
 • Politechnika Częstochowska; Wydział Elektryczny
 • Politechnika Częstochowska; Wydział Infrastruktury i Środowiska
 • Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
 • Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
 • Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
 • Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Koszalińska; Wydział Technologii i Edukacji
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Architektury
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Lubelska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Politechnika Lubelska; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Politechnika Lubelska; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Lubelska; Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Opolska; Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
 • Politechnika Opolska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Poznańska; Wydział Architektury
 • Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
 • Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny
 • Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki
 • Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
 • Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Politechnika Śląska; Wydział Architektury
 • Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
 • Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny
 • Politechnika Śląska; Wydział Elektryczny
 • Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Politechnika Śląska; Wydział Transportu
 • Politechnika Świętokrzyska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Politechnika Świętokrzyska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Politechnika Świętokrzyska; Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 • Politechnika Świętokrzyska; Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 • Politechnika Warszawska; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny
 • Politechnika Warszawska; Wydział Elektryczny
 • Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Architektury
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Matematyki
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Politechnika Łódzka; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wydział Informatyki
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Warszawie; Instytut Anglistyki
 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zarządzania
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Prawa
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Psychologii
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Leśny
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk o Żywności
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Malarstwa i Rysunku
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
 • Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Polskiej
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Politologii
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii; Instytut Oceanografii
 • Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Anglistyki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Instytut Filologii Polskiej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny; Instytut Historii
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Kulturoznawstwa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Teologiczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Instytut Nauk o Środowisku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Socjologii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Polonistyki
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa Kanonicznego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Edukacji Muzycznej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Artystyczny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Farmaceutyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Farmaceutyczny
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Reżyserii Dźwięku
 • Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
 • Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Opolski; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Opolski; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny; Instytut Politologii
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Przyrodniczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Ekonomii
 • Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny
 • Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Teologiczny
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Matematyczno-Fizyczny
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk o Ziemi
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Teologiczny
 • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Sztuki
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Transportu i Elektrotechniki
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Uniwersytet w Białymstoku; Instytut Historii i Nauk Politycznych
 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki
 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Technicznych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki; Instytut - Obserwatorium Astronomiczne
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki; Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii; Instytut Anglistyki
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Orientalistyczny
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Prawa Cywilnego
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Prawa Karnego
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Prawa Międzynarodowego
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Angielskiej
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Germańskiej
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii; Instytut Fizyki Teoretycznej
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki; Instytut Matematyczny
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska; Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska; Instytut Nauk Geologicznych
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Politologii
 • Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Socjologii
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Mechaniczny
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Centrum Biostruktury
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Instytut Optoelektroniki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Cybernetyki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechaniczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Psychologii
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; Wydział Lotnictwa
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu