Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki; Instytut Matematyczny