Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakresie geologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska; Instytut Nauk Geologicznych