Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Socjologii