Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Centrum Biostruktury
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Centrum Biostruktury