Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
  • Montowanie stolarki budowlanej
  • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  • Projektowanie grafiki komputerowej
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
  • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
  • Tworzenie witryn internetowych