Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Pilotowanie imprez turystycznych
  • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
  • Centrum Szkolenia Barmanów, Jerzy Czapla
  • Kadry Turystyki Sp. z o.o.