Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  • Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
  • Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie
  • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie