Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
  • Zarządzanie pracą restauracji
  • Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, Grzegorz Górnik
  • Fundacja VCC
  • Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój