Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (INF.02.) od 1 września 2019r.
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowym (EE.11.) od 1 września 2017r.
 • Asystent Fryzjera (932919) od 1 września 2017r.
 • Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej (343902) od 1 września 2019r.
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (341201) od 1 września 2019r.
 • Asystentka stomatologiczna (325101) od 1 września 2019r.
 • Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (MED.01.) od 1 września 2019r.
 • Automatyk (731107) od 1 września 2019r.
 • Betoniarz-zbrojarz (711402) od 1 września 2019r.
 • Blacharz (721301) od 1 września 2019r.
 • Blacharz samochodowy (721306) od 1 września 2019r.
 • Budowa i renowacja fortepianów i pianin (AUD.03.) od 1 września 2019r.
 • Cieśla (711501) od 1 września 2019r.
 • Cukiernik (751201) od 1 września 2019r.
 • Dekarz (712101) od 1 września 2019r.
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych (MG.23.) od 1 września 2017r.
 • Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych (MOT.01.) od 1 września 2019r.
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.) od 1 września 2017r.
 • Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych (MOT.03.) od 1 września 2019r.
 • Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych (MOT.04.) od 1 września 2019r.
 • Drukarz fleksograficzny (732209) od 1 września 2019r.
 • Drukarz offsetowy (732210) od 1 września 2019r.
 • Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (AU.55.) od 1 września 2017r.
 • Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (PGF.05.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi (INF.08.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (ELE.04.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.06.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (BUD.13.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych do robót ziemnych i drogowych (BD.01.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych (MTL.02.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (CES.01.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (CHM.02.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego (MTL.03.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego (CES.02.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (EE.26.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (ELE.05.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja otworowa złóż (GIW.01.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny (GIW.04.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja podziemna złóż (GIW.02.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (MG.03) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (ROL.02.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (TDR.01.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (MG.42.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (ROL.08.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja układów automatyki przemysłowej (ELM.04.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (EE.22.) od 1 września 2017r.
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (ELM.05.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11.) od 1 września 2019r.
 • Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (GIW.03.) od 1 września 2019r.
 • Elektromechanik (741201) od 1 września 2017r.
 • Elektromechanik (741201) od 1 września 2019r.
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) od 1 września 2017r.
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) od 1 września 2019r.
 • Elektronik (742117) od 1 września 2017r.
 • Elektronik (742117) od 1 września 2019r.
 • Elektryk (741103) od 1 września 2017r.
 • Elektryk (741103) od 1 września 2019r.
 • Florysta (343203) od 1 września 2019r.
 • Fotograf (343101) od 1 września 2019r.
 • Fryzjer (514101) od 1 września 2019r.
 • Garbarz skór (753501) od 1 września 2019r.
 • Górnik eksploatacji otworowej (811301) od 1 września 2019r.
 • Górnik eksploatacji podziemnej (811101) od 1 września 2019r.
 • Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż (811102) od 1 września 2019r.
 • Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (811112) od 1 września 2019r.
 • Gospodarowanie zasobami leśnymi (LES.02.) od 1 września 2019r.
 • Higienistka stomatologiczna (325102) od 1 września 2019r.
 • Jeździec (516408) od 1 września 2019r.
 • Jeździectwo i trening koni (ROL.01.) od 1 września 2019r.
 • Kaletnik (753702) od 1 września 2019r.
 • Kamieniarz (711301) od 1 września 2019r.
 • Kelner (513101) od 1 września 2019r.
 • Kierowca mechanik (832201) od 1 września 2019r.
 • Kominiarz (713303) od 1 września 2019r.
 • Koszykarz-plecionkarz (731702) od 1 września 2019r.
 • Kowal (722101) od 1 września 2019r.
 • Krawiec (753105) od 1 września 2019r.
 • Kucharz (512001) od 1 września 2019r.
 • Kuśnierz (753106) od 1 września 2019r.
 • Lakiernik samochodowy (713203) od 1 września 2019r.
 • Magazynier - Logistyk (432106) od 1 września 2017r.
 • Magazynier-logistyk (432106) od 1 września 2019r.
 • Mechanik motocyklowy (723107) od 1 września 2017r.
 • Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103) od 1 września 2017r.
 • Mechanik motocyklowy (723107) od 1 września 2019r.
 • Mechanik pojazdów samochodowych (723103) od 1 września 2017r.
 • Mechanik pojazdów samochodowych (723103) od 1 września 2019r.
 • Mechanik precyzyjny (731103) od 1 września 2019r.
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310) od 1 września 2019r.
 • Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (817212) od 1 września 2019r.
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103) od 1 września 2019r.
 • Mechatronik (742118) od 1 września 2017r.
 • Mechatronik (742118) od 1 września 2019r.
 • Modelarz odlewniczy (721104) od 1 września 2017r.
 • Modelarz odlewniczy (721104) od 1 września 2019r.
 • Montaż dźwięku (AUD.08.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej (EE.19.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej (INF.05.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (TKO.05.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (TKO.06.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych (EE.20.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych (INF.06.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medyczne (EE.29.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (MED.07.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (TKO.02.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi (INF.07.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (MEP.02.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (MEP.01.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MEC.03.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.04.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.01.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (DRM.02.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń (MEC.06.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń (MG.02.) od 1 września 2017r.
 • Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.10.) od 1 września 2019r.
 • Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich (INF.01.) od 1 września 2019r.
 • Montaż konstrukcji budowlanych (BD.16.) od 1 września 2017r.
 • Montaż konstrukcji budowlanych (BUD.08.) od 1 września 2019r.
 • Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi (TWO.02.) od 1 września 2019r.
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (EE.03.) od 1 września 2017r.
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (ELM.02.) od 1 września 2019r.
 • Montaż systemów rurociągowych (MEC.04.) od 1 września 2019r.
 • Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych (EE.01.) od 1 września 2017r.
 • Montaż urządzeń dźwigowych (ELE.08.) od 1 września 2019r.
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05.) od 1 września 2017r.
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.02.) od 1 września 2019r.
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.02.) od 1 września 2017r.
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03.) od 1 września 2019r.
 • Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (ELM.01.) od 1 września 2019r.
 • Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych (ELE.06.) od 1 września 2019r.
 • Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych (ELE.07.) od 1 września 2019r.
 • Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (EE.10.) od 1 września 2017r.
 • Monter nawierzchni kolejowej (711603) od 1 września 2017r.
 • Monter budownictwa wodnego (711701) od 1 września 2019r.
 • Monter izolacji budowlanych (712401) od 1 września 2017r.
 • Monter izolacji budowlanych (712401) od 1 września 2019r.
 • Monter izolacji przemysłowych (712403) od 1 września 2019r.
 • Monter jachtów i łodzi (711505) od 1 września 2019r.
 • Monter kadłubów jednostek pływających (721406) od 1 września 2017r.
 • Monter kadłubów jednostek pływających (721406) od 1 września 2019r.
 • Monter konstrukcji budowlanych (711102) od 1 września 2019r.
 • Monter nawierzchni kolejowej (711603) od 1 września 2019r.
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618) od 1 września 2017r.
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618) od 1 września 2019r.
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202) od 1 września 2017r.
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202) od 1 września 2019r.
 • Monter stolarki budowlanej (712906) od 1 września 2019r.
 • Monter systemów rurociągowych (712613) od 1 września 2019r.
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905) od 1 września 2019r.
 • Murarz - tynkarz (711204) od 1 września 2017r.
 • Murarz-tynkarz (711204) od 1 września 2019r.
 • Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych (AU.44.) od 1 września 2017r.
 • Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych (MOD.14.) od 1 września 2019r.
 • Naprawa zegarów i zegarków (MEP.04.) od 1 września 2019r.
 • Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych (SPC.05.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (HGT.03.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych (ELE.09.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (HGT.08.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa klienta wjednostkach administracji (EKA.01.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa magazynów (AU.22) od od 1 września 2017r.
 • Obsługa magazynów (SPL.01.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin (GIW.05.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (CHM.01.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (AU.06.) od 1 września 2017r.
 • Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej (LES.01.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej (TLO.02.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (EE.07.) od 1 września 2017r.
 • Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (INF.10.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach (SPL.02.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa sceny (AUD.06.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych (TWO.09.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa ładunków w portach i terminalach (SPL.03.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12.) od 1 września 2017r.
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (MOT.02.) od 1 września 2019r.
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05.) od 1 września 2019r.
 • Obuwnik (753602) od 1 września 2019r.
 • Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska (CHM.05.) od 1 września 2019r.
 • Ochrona osób i mienia (BPO.02.) od 1 września 2019r.
 • Ogrodnik (611303) od 1 września 2019r.
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (812107) od 1 września 2017r.
 • Operator maszyn i urządzeń hutniczych (812121) od 1 września 2017r.
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (814209) od 1 września 2019r.
 • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (834209) od 1 września 2017r.
 • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (834209) od 1 września 2019r.
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (812107) od 1 września 2019r.
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego (812122) od 1 września 2019r.
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003) od 1 września 2019r.
 • Operator maszyn i urządzeń przeróbczych (811205) od 1 września 2019r.
 • Operator maszyn leśnych (834105) od 1 września 2019r.
 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym (815204) od 1 września 2017r.
 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym (815204) od 1 września 2019r.
 • Operator obrabiarek skrawających (722307) od 1 września 2019r.
 • Operator procesów introligatorskich (732305) od 1 września 2019r.
 • Operator urządzeń przemysłu ceramicznego (818115) od 1 września 2017r.
 • Operator urządzeń przemysłu ceramicznego (818115) od 1 września 2019r.
 • Operator urządzeń przemysłu chemicznego (813134) od 1 września 2019r.
 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego (818116)
 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego (818116) od 1 września 2019r.
 • Opiekun medyczny (532102) od 1 września 2019r.
 • Opiekun osoby starszej (341202) od 1 września 2019r.
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (341203) od 1 września 2019r.
 • Opiekunka dziecięca (325905) od 1 września 2019r.
 • Opiekunka środowiskowa (341204) od 1 września 2019r.
 • Opracowywanie materiałów archiwalnych (EKA.03.) od 1 września 2019r.
 • Optyk-mechanik (731104) od 1 września 2019r.
 • Organizacja budowy i remontu jednostek pływających (MG.33.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających (TWO.05.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja chowu i hodowli koni (ROL.06.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych (BUD.17.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BD.30.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym (CHM.06.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym (AU.51.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym (CES.03.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MEC.09.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (MG.37) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (MTL.04.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (ROL.10.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (ROL.09.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (SPC.06.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (SPC.07.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie archiwum (EKA.02.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż (GIW.08.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny (GIW.10.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż (GIW.09.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (GIW.07.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (GIW.13.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych (MG.38.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych (MTL.05.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych (DRM.08.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia (MOD.10.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych (MOD.12.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MG.43.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MOT.06.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór (MOD.09.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (ROL.05.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych (BUD.22.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska (BUD.21.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (TKO.07.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (MG.32.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (TWO.06.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych (RYB.02.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (MOD.11.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła (CES.04.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych (GIW.11.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (TDR.02.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów iżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania (BD.24.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów (BD.25.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.15.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (TKO.03.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania (TKO.04.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BD.22.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BUD.20.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (TWO.04.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja transportu (AU.32) od 1 września 2017r.
 • Organizacja transportu (SPL.04.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (AU.31.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (SPL.05.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja usług gastronomicznych (HGT.11.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12.) od 1 września 2019r.
 • Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (BD.21.) od 1 września 2017r.
 • Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (BUD.25.) od 1 września 2019r.
 • Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (BD.23.) od 1 września 2017r.
 • Ortoptystka (325906) od 1 września 2019r.
 • Pełnienie wachty morskiej i portowej (TWO.07.) od 1 września 2019r.
 • Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim (RYB.03.) od 1 września 2019r.
 • Piekarz (751204) od 1 września 2019r.
 • Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (PGF.06.) od 1 września 2019r.
 • Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (OGR.05.) od 1 września 2019r.
 • Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (TWO.08.) od 1 września 2019r.
 • Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (TKO.08.) od 1 września 2019r.
 • Pracownik obsługi hotelowej (962907) od 1 września 2019r.
 • Pracownik pomocniczy fryzjera (932920) od 1 września 2019r.
 • Pracownik pomocniczy gastronomii (941203) od 1 września 2019r.
 • Pracownik pomocniczy krawca (932915) od 1 września 2017r.
 • Pracownik pomocniczy krawca (932915) od 1 września 2019r.
 • Pracownik pomocniczy mechanika (932916) od 1 września 2017r.
 • Pracownik pomocniczy mechanika (932916) od 1 września 2019r.
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) od 1 września 2019r.
 • Pracownik pomocniczy ślusarza (932917) od 1 września 2017r.
 • Pracownik pomocniczy ślusarza (932917) od 1 września 2019r.
 • Pracownik pomocniczy stolarza (932918) od 1 września 2017r.
 • Pracownik pomocniczy stolarza (932918) od 1 września 2019r.
 • Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych (DRM.06.) od 1 września 2019r.
 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (SPC.04.) od 1 września 2019r.
 • Produkcja wyrobów cukierniczych (SPC.01.) od 1 września 2019r.
 • Produkcja wyrobów piekarskich (SPC.03.) od 1 września 2019r.
 • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (SPC.02.) od 1 września 2019r.
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09.) od 1 września 2017r.
 • Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (AU.45.) od 1 września 2017r.
 • Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (MOD.13.) od 1 września 2019r.
 • Projektowanie i wykonywanie fryzur (FRK.03.) od 1 września 2019r.
 • Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych (AU.03) od 1 września 2017r.
 • Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (MOD.03.) od 1 września 2019r.
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (INF.04.) od 1 września 2019r.
 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.) od 1 września 2019r.
 • Protetyk słuchu (321401) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (RL.10.) od 1 września 2017r.
 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (ROL.11.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (EKA.04.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (HAN.03.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (HGT.09.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie działań handlowych (HAN.02.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (HGT.10.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (BUD.24.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (ROL.03.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie rachunkowości (EKA.07.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.) od 1 września 2019r.
 • Prowadzenie sprzedaży (HAN.01.) od 1 września 2019r.
 • Przetwórca mięsa (751108) od 1 września 2019r.
 • Przetwórca ryb (751103) od 1 września 2019r.
 • Przetwórstwo wytworów papierniczych (DRM.07.) od 1 września 2019r.
 • Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej (AUD.01.) od 1 września 2019r.
 • Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02.) od 1 września 2019r.
 • Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07.) od 1 września 2019r.
 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (AU.54.) od 1 września 2017r.
 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (PGF.04.) od 1 września 2019r.
 • Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (CHM.03.) od 1 września 2019r.
 • Pszczelarz (612302) od 1 września 2019r.
 • Realizacja nagrań dźwiękowych (AUD.09.) od 1 września 2019r.
 • Realizacja nagłośnień (AUD.07.) od 1 września 2019r.
 • Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych (PGF.02.) od 1 września 2019r.
 • Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych (PGF.01.) od 1 września 2019r.
 • Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych (PGF.03.) od 1 września 2019r.
 • Realizacja projektów graficznych i multimedialnych (AUD.05.) od 1 września 2019r.
 • Realizacja projektów multimedialnych (AU.28.) od 1 września 2017r.
 • Realizacja usług w recepcji (HGT.06.) od 1 września 2019r.
 • Rejestracja, obróbka obrazu i publikacja obrazu (AU.23.) od 1 września 2017r.
 • Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu (AUD.02.) od 1 września 2019r.
 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (731808) od 1 września 2017r.
 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (731808) od 1 września 2019r.
 • Rolnik (613003) od 1 września 2019r.
 • Rybak śródlądowy (622201) od 1 września 2019r.
 • Ślusarz (722204) od 1 września 2019r.
 • Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podst. prze. prawa (MED.09.) od 01.09.2019
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z chemii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z filozofii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z fizyki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii muzyki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z informatyki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka angielskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka francuskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości etnicznej - języka łemkowskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka białoruskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka litewskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka ukraińskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka regionalnego - języka kaszubskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka włoskiego
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki
 • Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie
 • Sprzedawca (522301) od 1 września 2019r.
 • Stolarz (752205) od 1 września 2019r.
 • Strojenie i korekta fortepianów i pianin (AUD.04.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu (MED.05.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (MED.08.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (MED.04.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (SPO.03.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (SPO.02.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług opiekuńczych (SPO.05.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (SPO.04.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.03.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych (EKA.08.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług w zakresie masażu (MED.10.) od 1 września 2019r.
 • Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (MED.13.) od 1 września 2019r.
 • Szkolenie i użytkowanie koni (ROL.07.) od 1 września 2019r.
 • Tapicer (753402) od 1 września 2019r.
 • Technik administracji (334306) od 1 września 2019r.
 • Technik agrobiznesu (331402) od 1 września 2019r.
 • Technik analityk (311103) od 1 września 2019r.
 • Technik architektury krajobrazu (314202) od 1 września 2019r.
 • Technik archiwista (441403) od 1 września 2019r.
 • Technik automatyk (311909) od 1 września 2019r.
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407) od 1 września 2019r.
 • Technik awionik (315316) od 1 września 2019r.
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) od 1 września 2019r.
 • Technik budownictwa (311204) od 1 września 2017r.
 • Technik budownictwa (311204) od 1 września 2019r.
 • Technik budownictwa kolejowego (311220) od 1 września 2019r.
 • Technik budownictwa wodnego (311205) od 1 września 2019r.
 • Technik budowy dróg (311216) od 1 września 2017r.
 • Technik budowy dróg (311216) od 1 września 2019r.
 • Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin (311945) od 1 września 2019r.
 • Technik budowy jednostek pływających (311942) od 1 września 2017r.
 • Technik budowy jednostek pływających (311942) od 1 września 2019r.
 • Technik ceramik (311944) od 1 września 2017r.
 • Technik ceramik (311944) od 1 września 2019r.
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929) od 1 września 2019r.
 • Technik dentystyczny (321402) od 1 września 2019r.
 • Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217) od 1 września 2017r.
 • Technik ekonomista (331403) od 1 września 2019r.
 • Technik eksploatacji portów i terminali (333106) od 1 września 2019r.
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302) od 1 września 2019r.
 • Technik elektronik (311408) od 1 września 2017r.
 • Technik elektronik (311408) od 1 września 2019r.
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej (311411) od 1 września 2017r.
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej (311411) od 1 września 2019r.
 • Technik elektroradiolog (321103) od 1 września 2019r.
 • Technik elektryk (311303) od 1 września 2017r.
 • Technik elektryk (311303) od 1 września 2019r.
 • Technik energetyk (311307) od 1 września 2019r.
 • Technik farmaceutyczny (321301) od 1 września 2019r.
 • Technik fotografii i multimediów (343105) od 1 września 2017r.
 • Technik fotografii i multimediów (343105) od 1 września 2019r.
 • Technik garbarz (311912) od 1 września 2019r.
 • Technik gazownictwa (311913) od 1 września 2019r.
 • Technik geodeta (311104) od 1 września 2017r.
 • Technik geodeta (311104) od 1 września 2019r.
 • Technik geolog (311106) od 1 września 2019r.
 • Technik górnictwa odkrywkowego (311701) od 1 września 2019r.
 • Technik górnictwa otworowego (311702) od 1 września 2019r.
 • Technik górnictwa podziemnego (311703) od 1 września 2019r.
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943) od 1 września 2017r.
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943) od 1 września 2019r.
 • Technik handlowiec (522305) od 1 września 2019r.
 • Technik hodowca koni (314203) od 1 września 2019r.
 • Technik hotelarstwa (422402) od 1 września 2019r.
 • Technik hutnik (311704) od 1 września 2017r.
 • Technik informatyk (351203) od 1 września 2017r.
 • Technik informatyk (351203) od 1 września 2019r.
 • Technik inżynierii sanitarnej (311218) od 1 września 2017r.
 • Technik inżynierii sanitarnej (311218) od 1 września 2019r.
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208) od 1 września 2019r.
 • Technik księgarstwa (522306) od 1 września 2019r.
 • Technik leśnik (314301) od 1 września 2019r.
 • Technik logistyk (333107) od 1 września 2017r.
 • Technik logistyk (333107) od 1 września 2019r.
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych (315406) od 1 września 2019r.
 • Technik masażysta (325402) od 1 września 2019r.
 • Technik mechanik (311504) od 1 września 2019r.
 • Technik mechanik lotniczy (315317) od 1 września 2019r.
 • Technik mechanik okrętowy (315105) od 1 września 2017r.
 • Technik mechanik okrętowy (315105) od 1 września 2019r.
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) od 1 września 2017r.
 • Technik mechanizacji rolnictwa (311512)
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) od 1 września 2019r.
 • Technik mechatronik (311410) od 1 września 2017r.
 • Technik mechatronik (311410) od 1 września 2019r.
 • Technik nawigator morski (315214) od 1 września 2019r.
 • Technik obuwnik (311916) od 1 września 2019r.
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315) od 1 września 2019r.
 • Technik ochrony środowiska (325511) od 1 września 2019r.
 • Technik odlewnik (311705) od 1 września 2017r.
 • Technik odlewnik (311705) od 1 września 2019r.
 • Technik ogrodnik (314205) od 1 września 2019r.
 • Technik optyk (325302) od 1 września 2019r.
 • Technik organizacji turystyki (422104) od 1 września 2019r.
 • Technik ortopeda (321403) od 1 września 2019r.
 • Technik papiernictwa (311601) od 1 września 2019r.
 • Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709) od 1 września 2019r.
 • Technik pojazdów samochodowych (311513) od 1 września 2017r.
 • Technik pojazdów samochodowych (311513) od 1 września 2019r.
 • Technik pożarnictwa (311919) od 1 września 2019r.
 • Technik prac biurowych (411004) od 1 września 2019r.
 • Technik procesów drukowania (311935) od 1 września 2019r.
 • Technik procesów introligatorskich (311936) od 1 września 2019r.
 • Technik programista (351406) od 1 września 2019r.
 • Technik przemysłu metalurgicznego (311708) od 1 września 2019r.
 • Technik przemysłu mody (311941) od 1 września 2019r.
 • Technik przeróbki kopalin stałych (311706) od 1 września 2019r.
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402) od 1 września 2019r.
 • Technik pszczelarz (314206) od 1 września 2019r.
 • Technik rachunkowości (431103) od 1 września 2019r.
 • Technik realizacji nagrań (352123) od 1 września 2019r.
 • Technik realizacji nagłośnień (352124) od 1 września 2019r.
 • Technik reklamy (333907) od 1 września 2019r.
 • Technik renowacji elementów architektury (311210) od 1 września 2019r.
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219) od 1 września 2017r.
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219) od 1 września 2019r.
 • Technik rolnik (314207) od 1 września 2019r.
 • Technik rybactwa śródlądowego (314208) od 1 września 2019r.
 • Technik rybołówstwa morskiego (315215) od 1 września 2019r.
 • Technik spedytor (333108) od 1 września 2017r.
 • Technik spedytor (333108) od 1 września 2019r.
 • Technik sterylizacji medycznej (321104) od 1 września 2019r.
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412) od 1 września 2017r.
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412) od 1 września 2019r.
 • Technik technologii chemicznej (311603) od 1 września 2019r.
 • Technik technologii drewna (311922) od 1 września 2019r.
 • Technik technologii szkła (311925) od 1 września 2019r.
 • Technik technologii wyrobów skórzanych (311926) od 1 września 2019r.
 • Technik technologii żywności (314403) od 1 września 2019r.
 • Technik teleinformatyk (351103) od 1 września 2017r.
 • Technik teleinformatyk (351103) od 1 września 2019r.
 • Technik telekomunikacji (352203) od 1 września 2017r.
 • Technik telekomunikacji (352203) od 1 września 2019r.
 • Technik transportu drogowego (311927) od 1 września 2019r.
 • Technik transportu kolejowego (311928) od 1 września 2019r.
 • Technik turystyki na obszarach wiejskich (515205) od 1 września 2019r.
 • Technik tyfloinformatyk (351204) od 1 września 2017r.
 • Technik tyfloinformatyk (351204) od 1 września 2019r.
 • Technik urządzeń dźwigowych (311940) od 1 września 2019r.
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930) od 1 września 2019r.
 • Technik usług fryzjerskich (514105) od 1 września 2019r.
 • Technik usług kelnerskich (513102) od 1 września 2019r.
 • Technik usług kosmetycznych (514207) od 1 września 2019r.
 • Technik usług pocztowych i finansowych (421108) od 1 września 2019r.
 • Technik weterynarii (324002) od 1 września 2017r.
 • Technik weterynarii (324002) od 1 września 2019r.
 • Technik wiertnik (311707) od 1 września 2019r.
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (311931) od 1 września 2017r.
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (311931) od 1 września 2019r.
 • Technik włókiennik (311932) od 1 września 2017r.
 • Technik włókiennik (311932) od 1 września 2019r.
 • Technik żeglugi śródlądowej (315216) od 1 września 2019r.
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404) od 1 września 2019r.
 • Terapeuta zajęciowy (325907) od 1 września 2019r.
 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03.) od 1 września 2019r.
 • Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (SPO.01.) od 1 września 2019r.
 • Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (EE.06.) od 1 września 2017r.
 • Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (INF.09.) od 1 września 2019r.
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych (MG.07.) od 1 września 2017r.
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych (MG.06.) od 1 września 2017r.
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (MEC.05.) od 1 września 2019r.
 • Wiertacz (811305) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie badań analitycznych (CHM.04.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie u sług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego (RL.11.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych (MED.12.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie działań ratowniczych (BPO.03.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych (FRK.02.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (MED.11.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych (BD.29.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (MG.22.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (TWO.03.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MEC.08.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi (MEC.07.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego (MG.26.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego (MTL.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (MEP.03.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (MEC.02.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (MED.06.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych (MEC.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich (MEP.05.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (BUD.23.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych (MOD.02.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich (MOD.04.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza (BD.10) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza (TKO.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie izolacji budowlanych (BD.07.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie izolacji budowlanych (BUD.06.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych (OGR.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych (TLO.03.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych (TLO.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BD.31) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BUD.18.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prac biurowych (EKA.06.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BD.32) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BUD.19.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prac geologicznych (GIW.06.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne (HGT.04.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (HGT.05.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych (RYB.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prac wiertniczych (GIW.12.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych (MOD.07.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich (AU.01.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie przekazu reklamowego (PGF.07.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych (BUD.07.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót (BUD.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót ciesielskich (BUD.02.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (BUD.03.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót kamieniarskich (BUD.04.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót kominiarskich (BUD.05.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BD.04) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (TWO.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (BD.12.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie robót zduńskich (BUD.26.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BD.05.) od 1 września 2017r.
 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BUD.09.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych (BUD.16.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (ELE.03.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (BUD.10.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia (MED.02.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie usług fryzjerskich (FRK.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie usług kelnerskich (HGT.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych (ROL.12.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie wyrobów koszykarsko- plecionkarskich (DRM.01.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (DRM.05.) od 1 września 2019r.
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (FRK.04.) od 1 września 2019r.
 • Wyprawianie skór (MOD.01.) od 1 września 2019r.
 • Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych (AU.07.) od 1 września 2017r.
 • Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych (MOD.06.) od 1 września 2019r.
 • Wytwarzanie obuwia (MOD.05.) od 1 września 2019r.
 • Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich (AU.02.) od 1 września 2017r.
 • Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych (DRM.03.) od 1 września 2019r.
 • Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych (DRM.04.) od 1 września 2019r.
 • Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (AU.18.) od 1 września 2017r.
 • Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (MOD.08.) od 1 września 2019r.
 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (OGR.02.) od 1 września 2019r.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01.) od 1 września 2019r.
 • Zarządzanie działaniami ratowniczymi (BPO.04.) od 1 września 2019r.
 • Zarządzanie kampanią reklamową (PGF.08.) od 1 września 2019r.
 • Zdun (711203) od 1 września 2019r.
 • Zegarmistrz (731106) od 1 września 2019r.
 • Złotnik-jubiler (731305) od 1 września 2019r.
 • okręgowe komisje egzaminacyjne