Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
  • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
  • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec