Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
  • Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
  • Fundacja VCC
  • Polskie Centrum Mediacji