Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
  • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
  • Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej
  • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin