Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Przygotowanie deserów restauracyjnych
  • Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi
  • Przygotowanie i wypiekanie pizzy
  • Przygotowanie potraw grill i barbecue
  • Zarządzanie pracą restauracji