Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Doradztwo i kontrola w zakresie BHP
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie projektami
  • Politechnika Łódzka; Wydział Mechaniczny
  • Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji