Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy - k. unikatowy - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku papiernictwo i poligrafia - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku papiernictwo i poligrafia - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie projektami