Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka i administrowanie w mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka i administrowanie w mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku journalism and communication studies (dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu) - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku logistyka i administrowanie w mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku logistyka i administrowanie w mediach - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii