Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne - Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk