Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka chemiczna - Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia włoska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Nauk o Człowieku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Nauk o Człowieku
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia bałkańska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Informatyka - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Transportu i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Nauk o Człowieku
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Aktorski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Aktorski - Filia we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Aktorski w Krakowie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Lalkarski -Filia we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Teatru Tańca w Bytomiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo teatru muzycznego - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku biofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku chemia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Edukacji Artystycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Edukacji Artystycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku ekonomia - Politechnika Koszalińska; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku elektrotechnika - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku energetyka - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Farmaceutyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku filozofia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Opolski; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Grafiki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Wydział Projektowy
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Grafiki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Orientalistyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku informatyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku informatyka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Instrumentalny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski w Katowicach
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Medycznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kognitywistyka - k. unikatowy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Ceramiki i Szkła
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Malarstwa i Rzeźby
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Grafiki i Malarstwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Malarstwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Malarstwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Malarstwa i Rysunku
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku matematyka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie; Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie; Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Opolski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Finansów i Bankowości
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Prawa i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo kanoniczne - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo kanoniczne - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa Kanonicznego
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo kanoniczne - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Prawa Kanonicznego
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo kanoniczne - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Teologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu; Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu; Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Filmu i Fotografii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku reżyseria - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Reżyserii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku reżyseria - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku reżyseria - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku reżyseria - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Lalkarski -Filia we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku reżyseria - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku rolnictwo - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Malarstwa i Rzeźby
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Rzeźby
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Rzeźby i Intermediów
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku rzeźba - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku rzeźba - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku scenografia - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku scenografia - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku technika rolnicza i leśna - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku technika rolnicza i leśna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Teologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Jana Chrzciciela
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Teologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku transport - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Turystyki i Rekreacji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Jednostki międzyuczelniane; Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku wokalistyka - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Wokalno-Aktorski
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku wzornictwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku wzornictwo - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Ceramiki i Szkła
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie; Wydział Administracji i Politologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Europejska Uczelnia w Warszawie; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Zamiejscowy w Słupsku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Zamiejscowy w Tczewie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Administracji Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Studiów Europejskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zamiejscowy w Żorach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zamiejscowy w Tychach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Ekonomii i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu; Wydział Społeczno-Inżynieryjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Administracja - Politechnika Opolska; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Politechnika Warszawska; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Politechnika Warszawska; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim; Wydział Społeczno - Gospodarczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Technik Komputerowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Sieradzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Administracji Filia w Iławie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Administracji i Zarządzania w Filii w Wyszkowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uczelnia Jana Wyżykowskiego; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Zamiejscowy w Płońsku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Zarządzania i Logistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Opolski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Szczeciński; Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Łódzki; Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim; Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Finansów i Bankowości
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Bezpieczeństwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach; Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu; Wydział Nauk Administracyjno-Prawnych, Ekonomicznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu; Wydział Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu; Wydział Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Informatyki i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu; Wydział Informatyki, Administracji i Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Filia w Bełchatowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; Wydział Administracji w Bełchatowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie WSM w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrażyckiego z siedzibą w Wołominie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Wydział Administracji w Przemyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie z siedzibą w Warszawie; Instytut Nauk Społecznyh
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja i cyfryzacja - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja i polityka publiczna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja publiczna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administrowanie ochroną zdrowia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku agrobiologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku agrobiznes - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Agrobioinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku agrobiznes - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku agrochemia - k. unikatowy - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku agrochemia - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku agrochemia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku aktorstwo nowych mediów - Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku akustyka - k. unikatowy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku amerykanistyka - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku amerykanistyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka biznesu - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka chemiczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - k. unikatowy - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - k. unikatowy - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka i kreatywność społeczna - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka medyczna - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka społeczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka społeczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka społeczna i internetowa - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analiza danych - Uniwersytet Łódzki; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analiza i kreowanie trendów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku andragogika - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku anglistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku animacja - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Animacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku animacja kultury - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku animacja kultury - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku antiquity and archaeology - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku antropologia historyczna - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych - Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku antropozoologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku antropozoologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku antropozoologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Archeologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Lubelska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Opolska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Poznańska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Śląska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Warszawska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Wrocławska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna - Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu; Wydział Architektury i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Europejski Wydział Sztuk
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach; Instytut Politechniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Politechnika Warszawska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zarządzania w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie; Wydział Architektury i Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Architektura informacji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura informacji - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Studiów Inżynierskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Finansów i Bankowości
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wydział Inżynieryjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Architektury Wnętrz
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Architektury Wnętrz
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Akademia Sztuki w Szczecinie; Wydział Sztuk Wizualnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Politechnika Koszalińska; Instytut Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Politechnika Śląska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wydział Sztuki Nowych Mediów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Inżynieryjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Międzywydziałowe Studia Niestacjonarne Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu; Wydział Humanistyczno-Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - k. unikatowy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Orientalistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku artes liberales - k. unikatowy - Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku audiofonolgia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka - Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Warszawska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Łódzka; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka - Politechnika Łódzka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu; Wydział Automatyki i Robotyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bachelor of business and administration - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bankowość i finanse cyfrowe - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bałkanistyka - k. unikatowy (uam) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bałkanistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku behawiorystyka zwierząt - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Matematyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo ekologiczne - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Logistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Wydział Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu; Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu; Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie; Wydział Nauk Humanistycznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna - Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Nauk Politycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Zamiejscowy w Nowym Targu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Politechnika Warszawska; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Toruniu; Wydział Przedsiębiorczości
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Cybernetyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Bezpieczeństwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Nisku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych w Limanowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Zamiejscowy w Krakowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu; Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu; Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu; Wydział Nauk Administracyjno-Prawnych, Ekonomicznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; Wydział Socjologii i Pedagogiki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach; Wydział Pedagogiki w Żarach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo państwa - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie - Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Sieradzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu; Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zamiejscowy w Tychach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Ekonomi i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach; Instytut Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Zamiejscowy Wydział Elektroniki,Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Ekonomii i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Ekonomii i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydziała Zamiejscowy w Myślenicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uczelnia Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uczelnia Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Zarządzania i Logistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Opolski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Finansów i Bankowości
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Katowicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Bezpieczeństwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie; Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu; Instytut Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Prawa i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu; Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu; Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo żywności - k. unikatowy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo żywności - k. unikatowy - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk o Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biochemia - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biogospodarka - Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biogospodarka - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biogospodarka - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka - k. unikatowy - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka - Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów - Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów - Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinżynieria - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Agrobioinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Bioinżynierii Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinżynieria zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk o Zwierzętach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bioinżynieria zwierząt - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia człowieka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia człowieka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia medyczna - Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia sądowa - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia z geografią - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biomedycyna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biomonitoring - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Częstochowska; Wydział Infrastruktury i Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Technologii Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia medyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia środowiska - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia stosowana roślin - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnology - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnolologia - Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biznes elektroniczny - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku broker innowacji w przemyśle spożywczym - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauki o Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budowa jachtów - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Inżynierski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu; Wydział Logistyki i Transportu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Inżynierii Technicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu; Wydział Politechniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach; Instytut Politechniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Lubelska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Opolska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Warszawska; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Wrocławska; Wydział Techniczno-Informatyczny w Jeleniej Górze
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Wrocławska; Wydział Techniczno-Inżynieryjny w Wałbrzychu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Wrocławska; Wydział Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uczelnia Lingwistyczno -Techniczna w Przasnyszu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Inżynieryjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu; Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu; Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Finansów i Bankowości
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Technicznych Fiilia w Ełku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Studiów Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku business management - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku business management - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ceramika - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Opolski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Opolski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Nauk Ścisłych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Biologiczno-Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi; Wydział Chemii Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi; Wydział Chemii Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia budowlana - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia budowlana - k. unikatowy - Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia budowlana - k. unikatowy - Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia budowlana - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia i analityka przemysłowa - Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia i analityka żywności - Uniwersytet Opolski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia i technologia żywności - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia i toksykologia sądowa - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia i toksykologia sądowa - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia kosmetyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia kosmetyczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia medyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia medyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia medyczna - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia techniczna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia żywności - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemistry - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku climatology - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk Geograficznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku coaching - Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu; Wydział Coachingu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi - Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie; Wydział Przedsiębiorczości
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Kultury Europejskiej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku design krajobrazu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku design w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku design w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dialog i doradztwo społeczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie; Wydział Promocji Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie; Wydział Promocji Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu; Wydział Profilaktyki i Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach; Wydział Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach; Wydział Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji; Wydział Turystyki i Rekreacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Technologii Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Medycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Studiów Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie z siedzibą w Warszawie; Instytut Nauk Medycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu; Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu; Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku digital design - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku doradztwo i coaching - Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku doradztwo polityczne i publiczne - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyplomacja - Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dyrygentura - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Zamiejscowy Wydział Elektroniki,Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Zamiejscowy Wydział Elektroniki,Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Politechnika Koszalińska; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (decyzja z dnia 06.07.2006 r.); Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (decyzja z dnia 06.07.2006 r.); Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu; Wydział Humanistyczny i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Zamiejscowy w Vsetinie (Czechy)
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i nowe media - Collegium Civitas w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku e-administracja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku economics and it applications - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Malarstwa i Rzeźby
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Malarstwa i Rzeźby
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Malarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; Wydział Sztuk Wizualnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Politechnika Poznańska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Edukacji Artystycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Sztuk Pięknych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna w Krakowie; Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Sztuki w Szczecinie; Wydział Edukacji Muzycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Edukacji Muzycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Muzyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Sztuki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Artystyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja prorozwojowa - Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Lubelska; Wydział Podstaw Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Warszawska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Łódzka; Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Ekologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie; Wydział Nauk Humanistycznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Pedagogiki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie; Wydział Transportu Samochodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie; Wydział Transportu Samochodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edytorstwo - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edytorstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku efektywność energetyczna - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekoenergetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekoenergetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekoenergetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekoenergetyka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekoinżynieria - Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekologiczne źródła energii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Europejska Uczelnia w Warszawie; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie; Wydział Społeczno - Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach; Instytut Humanistyczno - Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Wydział Inżynierii i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Wydział Inżynierii i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle; Wydział Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Politechnika Koszalińska; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Ekonomia - Politechnika Opolska; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Politechnika Warszawska; Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach; Zamiejscowy Wydział w Żarkach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Ekonomiczno - Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Ekonomiczno - Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Zamiejscowy w Chojnicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Zamiejscowy w Chojnicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Filia Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach w Bochni; Wydział Ekonomiczny w Bochni
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Warszawski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Zamiejscowy w Dublinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Zamiejscowy w Łucku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydziała Zamiejscowy w Myślenicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Opolski; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Agrobioinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych w Limanowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi; Wydział Ekonomii w Kaliszu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie; Wydział Ekonomii i Turystyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie; Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Studiów Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Studiów Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; Wydział Informatyki i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Informatyki i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie; Wydział Nauk Technicznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Zarządzania i Marketingu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy; Wydział Ekonomii i Zarządzania Marketingowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Zamiejscowy Nauk Społecznych w Tarnowskich Górach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z siedzibą w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia ekobiznes - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia menedżerska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu; Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia miasta zrównoważonego - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomiczno-prawny - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomika obronności - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku eksploatacja mórz i oceanów - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku electronic and computer engineering - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika - Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Inżynierii Technicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Zamiejscowy Wydział Elektroniki,Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Zamiejscowy Wydział Elektroniki,Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Częstochowska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Śląska; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Śląska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Łódzka; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Transportu i Elektrotechniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Instytut Optoelektroniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach; Wydział Teleinformatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Elektronika przemysłowa - Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu; Wydział Profilaktyki i Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Akademia Morska w Gdyni; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu; Wydział Politechniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Częstochowska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Lubelska; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Lubelska; Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika - Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Śląska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Warszawska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Wrocławska; Wydział Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Łódzka; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Transportu i Elektrotechniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Infrastruktury i Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Infrastruktury i Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Gdańska; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Poznańska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Śląska; Wydział Elektryczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Łódzka; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Energetyka - Politechnika Łódzka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie; Wydział Energetyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka i chemia jądrowa - Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka i chemia jądrowa - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska - Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka komunalna - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku english in public communication - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku english philology - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku english studies - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnofilologia kaszubska - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - antropologia kulturowa - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnoregionalistyka świata - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etyka - k. unikatowy - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Filozofii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku european business administration - Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku european cultures - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Studiów Europejskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Politechnika Opolska; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Politechnika Łódzka; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Ekonomiczno - Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Ekonomiczno - Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - studia europejskie - Uniwersytet Warszawski; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wydział Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu; Wydział Studiów Europejskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie; Wydział Studiów Europejskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie; Wydział Zamiejscowy Studiów Europejskich we Lwowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi; Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europejskie studia kulturowe - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europejskie studia optyki okularowej i optometrii - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku film i multimedia - Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filmoznawstwo - k. unikatowy - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Filologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia Polonijna w Częstochowie; Wydział Interdyscyplinarny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Neofilologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zamiejscowy w Tychach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego; Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego; Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach; Instytut Humanistyczno - Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu; Wydział Społeczno-Inżynieryjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Politechnika Koszalińska; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Politechnika Śląska; Kolegium Języków Obcych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - sinologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uczelnia Lingwistyczno -Techniczna w Przasnyszu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uczelnia Lingwistyczno -Techniczna w Przasnyszu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu; Wydział Filologiczny w Świeciu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu; Wydział Filologiczny w Świeciu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Anglistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu; Wydział Filologii i Turystyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu; Wydział Filologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Zarządzania Filia w Ełku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Studiów Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Pedagogiki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Pedagogiki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi; Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - k. unikatowy (uam) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Anglistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska z pedagogiką - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Anglistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska z pedagogiką - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia bałkańska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia bałtycka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia białoruska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia nowogrecka - Uniwersytet Warszawski; Wydział "Artes Liberales"
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Filologii Polskiej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Bytomiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska jako obca - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska jako obca - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia romańska - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia romańska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia romańska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska - Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia słowiańska - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia słowiańska - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia ugrofińska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia włoska - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Filozofii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Filozofia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia i etyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finance - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finance - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i inwestycje - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zamiejscowy w Żorach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zamiejscowy w Tychach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie; Wydział Zarządzania i Turystyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Ekonomi i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach; Instytut Humanistyczno - Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu; Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Ekonomii i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Ekonomii i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu; Wydział Społeczno-Inżynieryjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle; Wydział Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Politechnika Koszalińska; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Politechnika Lubelska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie; Wydział Ekonomiczno - Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Filia Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach w Bochni; Wydział Zamiejscowy w Bochni
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Zarządzania i Logistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Biznesu Finansów i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński; Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Finansów i Bankowości
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Katowicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie; WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie; Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Finansów i Technologii Informatycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Zarządzania i Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu; Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie; Wydział Ubezpieczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie; Wydział Ubezpieczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Zarządzania i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Informatyki i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość biznesu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse menedżerskie - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse międzynarodowe - Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość - Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse, rachunkowość i podatki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej (Filia)
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie; Wydział Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie; Wydział Promocji Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie; Wydział Promocji Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego; Wydział Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Instytut Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu; Wydział Rehabilitacji i Sportu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej; Wydział Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Politechnika Opolska; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia - Politechnika Opolska; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Wydział Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; Wydział Nauk Medycznych w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; Wydział Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w Tomaszowie Mazowieckim
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wydział Nauk Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Wydział Nauk Medycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu; Instytut Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Studiów Stosowanych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu; Wydział Informatyki, Administracji i Fizjoterapii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Medyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie; Wydział Nauk Medycznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej; Wydział Medyczno-Społeczny w Zakopanem
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej; Wydział Społeczno-Medyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu; Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterpia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterpia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Opolski; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Opolski; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Matematyczno-Fizyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Łódzki; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka medyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka medyczna - k. unikatowy - Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka medyczna - k. unikatowy - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka medyczna - Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka medyczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka medyczna - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Lubelska; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fotografia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fotonika - Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gastronomia - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach; Wydział Ochrony Zdrowia
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gastronomia - sztuka kulinarna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauki o Żywności
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gastronomia i hotelarstwo - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gastronomia i sztuka kulinarna - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geoanalityka - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Inżynierski
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Nawigacyjny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Techniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Inżynierii Technicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Politechnika Warszawska; Wydział Geodezji i Kartografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Nowym Sączu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie; Wydział Nauk Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku; Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie; Wydział Przedsiębiorczości
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geofizyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geofizyka w geologii - Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geofizyka w geologii - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie; Wydział Geografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk Geograficznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geoinformacja - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geoinformacja - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk Geograficznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geoinformatyka - Politechnika Warszawska; Wydział Geodezji i Kartografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geoinformatyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geoinformatyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia inżynierska - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Budownictwa i Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia stosowana - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geologia stosowana - Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geomonitoring - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk Geograficznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku germanistik - Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku germanistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku germanistyka - Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gerontologia społeczna - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gerontologia społeczna -asystent osób starszych - Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku global business, finance and governance - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku global communication - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Politechnika Wrocławska; Wydział Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Uczelnia Jana Wyżykowskiego; Wydział Zamiejscowy w Lubinie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka i administracja publiczna - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka i administracja publiczna - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka miejska (urban management) - Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu; Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami - Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Studiów Inżynierskich
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu; Wydział Urbanistyki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Inżynierii Technicznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle; Wydział Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Koszalińska; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Warszawska; Wydział Geodezji i Kartografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Wrocławska; Wydział Architektury
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Łódzka; Kolegium Gospodarki Przestrzennej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Leśny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Chełmie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Chełmie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Elblągu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Opolu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Opolu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zarządzania w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zarządzania w Warszawie
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopni