Processing...

Uczeń analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.