Processing...

Uczeń obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.