Processing...

Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych
a) czyta dokumentację projektową w zakresie okien i drzwi balkonowych, b) potrafi uzyskać dostęp i korzystać z norm i katalogów związanych z montażem okien i drzwi balkonowych, c) posługuje się instrukcjami montażowymi, d) wskazuje możliwości poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie stolarki budowlanej, e) wymienia źródła informacji dotyczących technologii stosowanych w produkcji i montażu stolarki budowlanej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.